Een kink in de kabel

kink_in_de_kabel

Een kink in de kabel
.
Er verschijnen veel boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie. Boeken die gaan over wetenschappelijk onderzoek, professionele diagnostiek en complexe behandelingen. Er is echter behoefte aan een boek dat zorgt voor praktische kennisoverdracht voor groepswerkers, leraren en andere begeleiders-hulpverleners in de jeugdzorg.
In dit boek worden vooral die stoornissen beschreven die leraren en groepswerkers binnen het brede veld van de jeugdzorg dagelijks tegenkomen en waar ze vaak niet goed raad mee weten.
Telkens wordt aandacht besteed aan hoe de diagnose op de werkvloer te herkennen valt, waar de problemen vandaan komen en vooral wat er methodisch en ontwikkelingsbevorderend mee te doen valt in de praktijk van alledag.
De taal in dit boek is bewust alledaags gehouden en het is voorzien van veel direct herkenbare praktijkvoorbeelden.
In eerste instantie is het boek bedoeld voor groepswerkers in de jeugdzorg en leraren bij deze doelgroep. Maar ook maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en systeemtherapeuten..kunnen er hun voordeel mee doen, zoals bij het geven van psycho-educatie aan ouders en opvoeders. Het boek is zeker ook geschikt als leerboek voor diverse opleidingsinstituten bij de scholing van beroepsopvoeders en verpleegkundigen.
.
Inhoudsopgave:
1. Psychiatrie; een nadere verkenning
1.1. Ontwikkeling van de psychiatrie
.
2. Het ID model
2.1. Uitleg over de ontwikkeling van je regelsysteem
.
3. Werken in de groep met het ID model
3.1. Het ID-model bij opname
3.2. Werken via de omgeving
3.3. Werken via het lichamelijk domein
3.4. Werken via relatie
3.5. Werken via gedachten
3.6. Werken via emotie
3.7. Werken via gedrag
.
4. Oppositionele gedragsstoornis en conduct disorder
4.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
4.2. Oorzaken van gedragsproblemen
4.3. Aanpak in de groep
.
5. Hechtingsstoornis
5.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
5.2. Oorzaken van hechtingsstoornissen
5.3. Aanpak in de groep
.
6. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
6.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
6.2. Oorzaken van een pervasieve ontwikkelingsstoornis
6.3. Aanpak in de groep
.
7. ADHD
7.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
7.2. Oorzaken van ADHD
7.3. Aanpak in de groep
.
8. Borderline persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling (BPS)
8.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
8.2. Oorzaken van BPS
8.3. Aanpak in de groep?
.
9. Depri
9.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
9.2. Oorzaken van depri zijn
9.3. Aanpak in de groep
.
10. Angststoornissen
10.1. Beschrijving van het probleemgebied volgens de DSM IV en het ID model
10.2. Oorzaken van angststoornissen
10.3. Aanpak in de groep
.
11. Omgang met de ouders in een leefgroep
11.1. De systeemtheorie
11.2. De territoriumtheorie van Bakker
11.3. De structurele gezinstherapie van Minuchin
11.4. De communicatietheorie van Watzlawick
11.5. De contextuele gezinstherapie van Nagy
.
12. Oefenmiddagen
..
bestel direct
.
Een kink in de kabel Een kink in de kabel_
.

Ook via WhatsApp!