Wat ik deed

Ik, Giel Vaessen, begon in 1974 aan de opleiding tot verpleegkundige en 4 jaar later tot psychiatrisch verpleegkundige. In de kinder- en jeugdzorg vond ik mijn passie en deed naast mijn werk achtereenvolgens een aantal vervolg opleidingen, zoals de 2 jarige opleiding tot sociaal vaardigheidstherapeut in Maastricht, 2 jaar HBO ortho agogiek In Hasselt, 3 jaar VO gezinstherapie in Leuven, 1 jaar o.a. ontwikkelingspsychologie, cognitieve gedragstherapie en kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Maastricht, cognitieve gedragstherapie in gezinnen in Maastricht etc. Ik werkte achtereenvolgens als verpleegkundige, groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Daarna 8 jaar als zorg coördinator en gedragsdeskundige in het speciaal onderwijs. En vervolgens naast mijn eigen “bedrijf” weer als gezinstherapeut en trainer / coach in de geestelijke gezondheidszorg bij care4kidz.
.
In 2004 begon ik met het geven van praktijkgerichte cursussen aan leerkrachten, hulpverleners en ouders over kinder- en jeugd (rand)psychiatrie en startte naast mijn werk een eigen bedrijfje onder de naam Wervelkind. Dit liep binnen enkele jaren zo hard, dat ik de cursussen en trainingen onder de vlag van mijn werkgever, stichting Alterius, ging geven.
.
Tevens schreef ik bij uitgeverij Garant en uitgeverij Gompel & Svacina een tiental praktijk gerichte boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie.

Nieuw verschenen, september 2020: “Communicare”

“Wat een fantastisch boek van Giel Vaessen. Opdat het boek -maar vooral diens inhoud- zijn weg vinden mag op ons terrein en op vele andere plekken in de ondersteuning aan jongeren. Giel plaatst kritische noten bij de overdreven hang naar het als gestoord of ziek classificeren van jongeren. De verbonden relatie met de volwassenen lijkt de meeste belangrijke factor in de begeleiding te zijn, evenals de ontwikkeling van het brein als – omgeving. Praktijkboek, aansluitend op de grondhouding en mensvisie zoals we op Via Icarus bezig zijn.” Giovanni Coenen, Directeur Via jeugd

“Giel is in staat om, zoals hij het noemt, in ’Jip-en-Janneke-taal’ ingewikkelde theorieën en vakjargon te beschrijven. Zijn grote kracht is vooral dat hij, zoals een schilder die met enkele penseelstreken de contouren van een afbeelding weergeeft, in staat is om de complexe materie van hulpverlening aan jongeren terug te brengen tot een aantal basale inzichten, waardoor je als lezer inzicht krijgt in de verschillende problematieken en tegelijkertijd concrete handvatten krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Het boek is een oproep om de steeds verder toenemende classificatiedrang in de jeugdhulpverlening, die tot uiting komt in de groei van het aantal ziektediagnoses, te verlaten en terug te keren naar de basis waar hulpverlening om draait: het bevorderen van een betekenisvolle relatie (communicare) tussen jongeren, ouders, leerkrachten en hulpverleners. Giel stelt zich in dit boek kwetsbaar op, niet alleen door de vele voorbeelden vanuit zijn privéleven, maar zeker ook door het aparte hoofdstuk waarin hij beschrijft hoe hij zelf door de diepste dalen van het leven weer de weg omhoog heeft gevonden. Een mooi voorbeeld dat ook hulpverleners het niet altijd allemaal weten. En het maakt ook duidelijk dat de verschillen tussen de labels ’gezond’ en ’ziek’ niet altijd even goed zijn aan te geven.” Theo Vranken, Opleidingsdocent Fontys Hogescholen

Wat ik doe

Na mijn baan als zorgcoördinator in het onderwijs en behandelcoördinator / gezinstherapeut in de zorg, werk ik tegenwoordig als trainer / coach en geef uiterst praktijkgerichte cursussen over kinder- en jeugdpsychiatrie en aangrenzende problemen. Denk aan:
~
Oppositionele gedragsstoornissen (ODD / CD) / ernstig tegendraads gedrag.
~
AD(H)D (of enorm temperamentvol) met oppositioneel gedrag en of angsten / somberheid.
~
Autisme spectrum stoornissen (Asperger, McDD, Pdd, Pdd nos…), vaak in combinatie met oppositioneel gedrag, angsten, somberheid….
~
Hechtingsproblemen / hechtingsstoornissen / relationele traumata i.c.m. ernstig oppositioneel gedrag, angsten, somberheid…
~
Angsten, angststoornissen, depressies, ernstige somberheid, burn out.
~
Teams op 1 lijn krijgen in de aanpak van bijzonder pittige jongeren die de zaak op de kop zetten.
~
Maken van uitvoerbare handeling- / ontwikkelplannen. Best practice, oplossingsgericht, dialoog gestuurd, smart… etc
~
En een cursus over samenwerken tussen ouders en hulpverleners of leerkrachten waar de onderlinge communicatie weinig vlotjes verloopt.

Hoe ik dat doe

Met betrekking tot coaching wordt in een vrijblijvend gesprek, vraag en aanbod op elkaar afgestemd om te komen tot een maatwerk traject. Wat de cursussen betreft, werk ik desgewenst met mooie prezi’s of power point presentaties, maar bij voorkeur met een viltstift of krijtje. Ook ’n smartboard is okay. Met een viltstift kan ik steeds flexibel ingaan op de vraag van deelnemers. Een power point of prezi maakt mensen inactief, starend naar een scherm. En mijn handelskenmerk is nu juist “klassikale interactie”. Ik lever inzichten en handvatten. De meest ingewikkelde zaken in “Jip en Janneke” taal met een grote dosis humor en herkenbare voorbeelden. Een hulpverlener of leerkracht die in vakjargon praat, heeft mogelijk weinig inlevend vermogen. Psycho educatie gaat tenslotte over mensen inzichten en handvatten geven, zodat ze morgen verder kunnen. En dat is waar ik goed in blijk te zijn. Uitgebreide vakkennis vertalen naar de praktijk van alledag, zodat je als individu en team, morgen verder kunt.
.
Ieder onderdeel duurt minimaal 3,5 uur. Dat lijkt lang, maar geloof me, de tijd vliegt. Dat is wat mensen keer op keer zeggen. Korter kan ook, maar wil je echt handvatten, heb ik die tijd nodig.
.
De prijs, in company bij groepen tot maximaal 25 deelnemers bedraagt 165 euro per uur exclusief voorbereiding, reiskosten en btw.
Bij groepen van 25 tot 50 deelnemers bedraagt de prijs 250 euro per uur ex voorbereiding, reiskosten en btw. Prijs voor grote groepen, symposia en congressen op aanvraag. Wanneer een cursus / training of coaching minder dan 30 dagen voor aanvang geannuleerd wordt door de deelnemer, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Waar was ik aan de slag?

In 2002 begon ik met een collega cursussen te geven aan stagiaires. De doelstelling toen was geen andere dan die vandaag. Praktijk mensen inzichten en handvatten geven in de begeleiding van jongeren met (rand)psychiatrische problematiek. Niet lang daarna, kwamen de eerste vragen van extern. In 2005 gaf ik mijn eerste cursussen extern, badend in het zweet.
.
Vanaf dat jaar ging het steeds harder, verder het land in en de grens over, puur via mond op mond reclame. Tot in het voorjaar van 2016 in mijn gezin het noodlot toesloeg. Vervolgens ben ik er 2 jaar uit geweest maar ben sinds de zomer van 2017 weer “on the road again”.
.
Klik hier voor een overzicht per jaar met de scholen, hulpverleningsinstellingen en ouder verenigingen waar ik actief was. Gemiddelde beoordelingen steeds tussen de 8 en 10.
.

CURSUSSEN

Jongeren met psychiatrische stoornissen? Een stevige -en voor velen een verlammende- benaming.  Zowel voor ouders, leerkrachten als veldwerkers in de jeugdzorg, laat staan voor het kind of de jeugdige zelf. Stoornissen klinkt voor velen als een in aanleg aanwezig handicap waar weinig aan te doen is. Het classificatie handboek van de psychiatrie is hoogst discutabel, maar er staan 2 schitterende zinnen in. Vrij vertaald is er pas sprake van een stoornis, wanneer het gedrag van de jongere niet past bij zijn of haar ontwikkelingsleeftijd en wanneer het schoolse- en sociale functioneren ernstig belemmerd wordt. Dan kunnen we dit ook omdraaien. Wanneer we een context weten te creëren waarin het kind / de jeugdige weer tot ontwikkeling komt en schools- en sociaal niet meer dysfunctioneert, is de stoornis over. Dan kunnen we een stoornis hooguit als een probleem betitelen. En aan problemen is wat te doen. Het pragmatisch toewerken naar een zo optimaal mogelijke schoolse- en sociale ontwikkeling, is al decennia lang mijn passie.
.
De cursusonderdelen gaan weliswaar uit van kinder- en jeugdpsychiatrische “stoornissen”, maar ik lever inzichten en bewezen effectieve -en vooral toepasbare- handvatten, om de ontwikkeling van de jongere weer zo haalbaar als mogelijk vlot te trekken, zodat de jongere “herstelt”, maar ook de hele context weer minder last ervaart en jij weer fluitend naar je werk gaat. Niet eenvoudig maar zeker haalbaar!
.
Tijdens de cursussen staat de dialoog met de deelnemers centraal.
.

Cursussen eerste helft 2022

 • 05-01. Huisartsen in opleiding Uni Maastricht.
 • 10-01. De Avenir Rec IV Eindhoven: Hechting en trauma.
 • 11-01. Levanto Sittard: Casuïstiek bespreking n.a.v. cursus.
 • 13-01. De Avenir Rec IV Eindhoven: Angst en depressie.
 • 26-01. Het Kwadrant Weert: Gedrag.
 • 02-02. C4k-Jeugdzorg Kerkrade: Oppositioneel gedrag.

Februari 3 weken vakantieperiode.

 • 24-02. C4k-Veilig thuis Limburg Zuid: Hechting en trauma.
 • 28-02. Zaan Primair Zaandam: Hechting en trauma.
 • 07-03. Wereldschool Waalwijk: Team aanpak oppositioneel gedrag.
 • 09-03. CES training Utrecht: Hechting en trauma.
 • 14-03. Sterrenkijker Rec IV Uden: Gedrag.
 • 14-03. Tandem SBO Uden: Autisme.
 • 17-03. CES-PBN Zorg Gaanderen: Hechting en trauma.
 • 21-03. Care4kidz Geleen: Hechting en trauma.
 • 23-03. CES training Utrecht: ADHD en ODD.
 • 24-03. Levanto Sittard: ODD en CD.
 • 28-03. Care4kidz Geleen: Hechting en trauma.
 • 30-03. C4k-Spelentere kinderopvang Vijlen: Autisme spectrum.
 • 31-03. CES-Nidos Roermond: Hechting en trauma.
 • 01-04. Anacare Echt: Hechting en trauma.
 • 04-04. Medilex: Congres internaliserende problematiek.
 • 06-04. Care4kidz Geleen: Communicatie met ouders.
 • 07-04. Levanto Sittard: ADHD met co-morbide problemen.
 • 11-04. Kwadrant VO Weert: Gedrag.
 • 15-04. Innovo Heerlen: Executieve functies.
 • 20-04. Huisartsen in opleiding Uni Maastricht.
 • 21-04. Levanto Sittard: ASS met co-morbide problemen.
 • 16-05. Care4kidz Geleen: Oppositioneel gedrag.
 • 18-05. CES training Eindhoven: Hechting.
 • 19-05. Levanto Sittard: Hechting en trauma.
 • 20-05. Anacare Echt: Hechting en trauma.
 • 30-05. Care4kidz Geleen: Oppositioneel gedrag.
 • 02-06. Levanto Sittard: Angst en depressie.
 • 08-06. Care4kidz Geleen: Hechting en trauma.
 • 09-06. CNV Primair Heerlen: Hechting en trauma.
 • 13-06. CES-Driestroom Velp: Hechting en trauma.
 • 14-06. CES-Erasmus Rotterdam: Hechting en trauma.
 • 15-06. Care4kidz Geleen: Hechting en trauma.
 • 16-06. Levanto Sittard: Gezinscommunicatie.
 • 20-06. Tandem SBO Uden: Hechting en trauma
 • 22-06. CES-Erasmus Rotterdam: Hechting en trauma.
 • 23-06. CES-Congres Utrecht: “lastige ouders”.
 • 27-06. Care4kidz Geleen: Communicatie met ouders.
 • 29-06. CES-Erasmus Rotterdam: Hechting en trauma.
 • 30-06. Levanto Sittard: Casuïstiek bespreking n.a.v. cursus.
 • 05-07. De Steltloper Kerkrade: Hechting en oppositioneel gedrag.
 • 20-07. Huisartsen in opleiding Uni Maastricht.

Geplande cursussen vanaf september 2022

 • 02-09. Widdonckschool Rec IV Heibloem: Oppositioneel gedrag.
 • 05-09. MET praktijkonderwijs Waalwijk: Oppositioneel gedrag.
 • 08-09. Veilig thuis: Psychopathologie/ persoonlijkheidsstoornissen.
 • 13-09. Veilig thuis: Hechting en trauma.
 • 15-09. Bleyburgh Rec 3 Sliedrecht: Hechting en trauma.
 • 16-09. St Bernardus SBO Gulpen: Gedrag.
 • 21-09. PO Ziezo Maastricht: Oppositioneel gedrag.
 • 22-09. CES Congres Utrecht: ODD.
 • 26-09. Care4kidz Geleen: Communicatie met ouders.
 • 28-09. C4k-Spelentere kinderopvang Vijlen: ADHD.
 • 29-09. C4k-YER Zwolle: Hechting en trauma.
 • 03-10. Care4kidz Geleen: Communicatie met ouders.
 • 04-10. Levanto Sittard: Oppositioneel gedrag (ODD en CD).
 • 06-10. C4k-YER Zwolle: Hechting en trauma.
 • 10-10. Care4kidz Geleen: Autisme spectrum.
 • 12-10. CES-Utrecht: Hechting en trauma.
 • 17-10. Care4kidz Geleen: Autisme spectrum.
 • 18-10. Levanto Sittard: ADHD i.c.m. co-morbide problemen.
 • 24-10. Zaan primair Zaandam: Gedrag.
 • 26-10. Huisartsen in opleiding Uni Maastricht.
 • 28-10. VSO Veenlanden Almelo: Schoolbrede aanpak oppositioneel gedrag.
 • 31-10. Sectorraad Go Leeuwarden: Internaliserende problematiek.
 • 01-11. Levanto Sittard: ASS met co-morbide problemen.
 • 02-11. CES-Eindhoven: ADHD met co-morbide problemen.
 • 07-11. Care4kidz Geleen: Hechting en trauma.
 • 10-11. C4k-YER Eindhoven: Gezinsgerichte communicatie.
 • 14-11. Care4kidz Geleen: Hechting en trauma.
 • 15-11. Levanto Sittard: Hechting en trauma.
 • 21-11. Wereldschool Waalwijk: Hechting en trauma.
 • 23-11. Schaersvoorde Aalten: Oppositioneel gedrag.
 • 29-11. Levanto Sittard: Angst en depressie.
 • 01-12. C4k-YER Eindhoven: Gezinsgerichte communicatie.
 • 13-12. Levanto Sittard: Gezinscommunicatie.
 • 14-12. CES-Eindhoven: Hechting en trauma.

Coaching

Naast het geven van cursussen en trainingen, werk ik als coach van leerkrachten / docenten en hulpverleners in relatie tot de begeleiding van kinderen en jeugdigen met psycho sociale- en / of psychiatrische problematiek, hun gezins- en groepssystemen. De coachingsvragen kunnen variëren van psycho educatie (het bieden van op maat gesneden inzichten én handvatten) rondom bepaalde problematiek tot het geven van inzichten en handvatten ten aanzien van de groepsdynamiek of gezinsbegeleiding.

Teamcoaching in pittige contexten.
Hoe meer er ambulant hulp geboden wordt, des te minder worden jongeren in 24 uurs groepen begeleidt. Hoe meer passend onderwijs geboden wordt, des te minder gaan jongeren naar het speciaal onderwijs.

De keerzijde is dat daardoor de moeilijkheidsgraad binnen groepen en klassen vaak stevig toeneemt waardoor de gezamenlijke weg richting het ontwikkelingsdoel niet eenvoudig is. Er zijn namelijk veel wegen naar Rome. Stimuleert de ene opvoeder het kind met de beste intenties naar links en de ander is overtuigd dat de rechter afslag beter is, zal de ontwikkeling van de jongere stagneren. Met als gevolg; gespleten loyaliteiten, coalities, angst, somberheid en/of oppositioneel gedrag, hetgeen gezamenlijk opvoeden en onderwijs bieden’ wederom bemoeilijkt.

 

Teamcoaching in de jeugdzorg:

De meest gestelde vragen van teams zijn:

 • Hoe komen we tot een gezamenlijke aanpak en
 • Hoe zorgen we ervoor dat we open, eerlijk en respectvol feedback geven naar elkaar.

Na decennialange ervaring met systeem/ team begeleidingen in pittige contexten, ontstond de volgende programma opzet welke uiteraard op maat gesneden kan worden:

Deel 1. De contextuele visie (Nagy). Begrip is de basis van relationele samenwerking:

Waar haal jij als opvoeder jouw pedagogische normen, waarden en ‘waarheden’ vandaan? Welke krachten levert dit op en waar zitten je gevoeligheden?

Deel 2. De structurele visie (Minuchin). Welke kwaliteiten breng jij vanuit jouw achtergrond in binnen de teamaanpak? Welke overdracht en tegenoverdracht speelt er? Wat vinden je collegae dat je moet behouden, waar zou je aan moeten schaven? Thema’s als gezag, autoriteit, autonomie, verbondenheid, allianties, coalities, los zand en kluwen binnen het team komen aan bod.

Deel 3. De communicatieve visie (Watzlawick). Hoe komen we tot aanvullende communicatie en feedback binnen het team.

Deel 4. Best practice. Een gezamenlijke benadering van pittig en tegendraads gedrag in een groepscontext. Na een korte uitleg over de best practice van oppositioneel gedrag gaan we aan de slag met het ABCD model om gezamenlijk de weg naar Rome te kiezen.

Deel 5. Evaluatie en fijnafstemming aan de hand van praktijkervaringen.

.
Bel gerust om vraag en aanbod in dialoog af te stemmen.

Teamcoaching in het onderwijs:

Wie kan tegen passend onderwijs zijn? Zeker een wenselijke ontwikkeling. Althans, indien leerkrachten en docenten inzichten, vaardigheden en passende attitude hebben om dit sociaal emotioneel en didactisch te kunnen bieden, richting het ontwikkelingsperspectief.

 

Ger Hoofwijk en ik hebben beiden decennialang ervaring op het snijvlak tussen jeugdzorg en onderwijs. Ontwikkelingspsychologisch, oplossingsgericht en systemisch denken kenmerkt ons beiden. Ger meer gespecialiseerd in attitude veranderende coaching, ik meer in best practice bij diverse problematieken. Voor meer informatie over Ger, klik hier.

Vanuit onze eigen expertise bieden wij passende onderwijs teamontwikkeling.

 

Inhoud:

 • Inventarisatie van de ondersteuningsvragen binnen het team:

De meest voorkomende ondersteuningsvragen zijn:

  • Internaliserend gedrag. Denk aan angst, angststoornissen, somberheid, depressies…
  • Externaliserend gedrag. Denk aan druk en opstandig gedrag, ADHD, ODD…
  • Motivatie problemen.
  • Executieve functie problemen.
 • Inzicht: In- en uitzoomen. Het team leert systematisch te observeren, krachten en probleemgebieden van de leerling te ordenen, waarbij aandacht voor -effectief- rapporteren en doelgerichte samenwerking met het gezinssysteem.
 • Competent gedrag: De professionele aanpak en attitude.

Het team leert toepasbare best practice per ondersteuningsvraag op 4 niveaus:

  • Stap 1: Acties als individuele leerkracht/ docent.
  • Stap 2: Acties als team.
  • Stap 3: Betrekken intern zorgteam.
  • Stap 4: Betrekken externe zorgaanbieders.

 

Vanzelfsprekend bieden wij een programma op maat, dus neem gerust contact op.

Team Coaching eerste helft 2022

 • 03-01. Xonar- team Xieje.
 • 04-01. Xonar- team Axxent.
 • 18-01. Xonar- team Axxent.
 • 25-01. Xonar- team Axxent.
 • 01-02. Xonar- team Axxent.

Februari 3 weken vakantieperiode.

 • 10-03. Levanto moederopvang.
 • 10-03. Teach Maastricht.
 • 15-03. Xonar- team Complex.
 • 22-03. Xonar- team Complex.
 • 29-03. Xonar- team Complex.
 • 05-04. Xonar- team Complex.
 • 19-04. Xonar- team Complex.
 • 26-04. Xonar- team Complex.
 • 28-04. Teach Maastricht.
 • 11-05. Mavo team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 17-05. Kindante kwadrant VO.
 • 23-05. SBO Mozaïek.
 • 24-05. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 25-05. Levanto 24 uurs team.
 • 25-05. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 31-05. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 01-06. Mavo team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 07-06. Sterrenkijker Rec IV Uden.
 • 15-06. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 21-06. SBO Mozaïek.
 • 21-06. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 28-06. Mavo team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 06-07. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 07-07. SBO St Bernardus.
 • 08-07. SBO St Bernardus.
 • 11-07. SBO St Bernardus.
 • 12-07. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 13-07. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 14-07. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 21-07. Teach Maastricht.

Geplande team coaching vanaf september 2022:

 • 01-09. SBO Mozaïek.
 • 19-09. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 20-09. Havo team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 21-09. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 27-09. VWO team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 28-09. Levanto 24 uurs team.
 • 04-10. SBO Mozaïek.
 • 05-10. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 07-10. SBO Mozaïek.
 • 11-10. SBO Mozaïek.
 • 11-10. VWO team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 13-10. HAVO team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 14-10. SBO Mozaïek.
 • 18-10. SBO Mozaïek.
 • 19-10. HAVO team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 19-10. Xonar-Receptie team.
 • 20-10. VWO team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 21-10. SBO Mozaïek.
 • 26-10. Xonar-Receptie team.
 • 01-11. Xonar-Receptie team.
 • 03-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 08-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 09-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 14-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 16-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 17-11. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 22-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 28-11. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 30-11. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 06-12. SBO Mozaïek.
 • 06-12. Avenir VSO met Ger Hoofwijk.
 • 07-12. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 08-12. Avenir SO met Ger Hoofwijk.
 • 12-12. Brugklas team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.
 • 15-12. Brugklas team Sinter Meerten met Ger Hoofwijk.

Recensies Giel Vaessen, Kink in de kabel

Giel Vaessen, Giel Vaesen, Kink in de kabel, Kinkindekabel, kinkindekabel.nl

Contact Giel Vaessen | Kink in de kabel

logo kink in de kabel 80

Kink in de Kabel
Giel Vaessen

 

E: info@kinkindekabel.nl

T: 06 14716063

BTW: NL001353141B57

Linkedin

  Ook via WhatsApp!