Autisme… En nu?

autisme_en_nu

Autisme.. En nu?
.
Autisme… En nu? is in eerste instantie bedoeld voor jeugdigen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis met een normaal of hoger IQ, en hun ouders. Het boek geeft inzichten en alledaagse handvatten met betrekking tot autistische en bijkomende problemen, zoals: een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen en ADHD-kenmerken. Ieder hoofdstuk is opgesplitst in paragrafen voor ouders en voor jongeren.
.
De uit onderzoek effectief gebleken aanpak wordt op een levendige en soms humoristische manier, in eenvoudige taal en met vele voorbeelden verduidelijkt. Naast het diepgaand beschrijven van de autistische problematiek wordt het een en ander sterk gerelativeerd. Er wordt niet alleen gekeken naar de problemen waar deze jongeren en jong volwassenen tegen aan lopen maar ook naar hun krachten. Ook worden er veelvuldig parallellen getrokken naar zogenaamde “normale” mensen en zaken steeds beschreven in relatie tot onze extreem chaotische maatschappij.
.
De prachtige graffiti illustraties in het boek, zoals er hier 2 te zien zijn, werden gemaakt door Deni.
.
Inhoudsopgave:
.
Inleiding.
.
Hoofdstuk 1. Samenvatting van de kernproblemen en effectief bewezen aanpakken.
.
Hoofdstuk 2. Inleven in de bedoelingen-, gevoelens- en gedachten van anderen.
2.1. Hoe ontwikkelt inlevingsvermogen (theory of mind) normalerwijze.
2.2. Hoe werkt dit bij jongeren en jong volwassenen met autisme.
2.2.1. Uitleg, tips en trucs voor pubers, adolescenten en jong volwassenen.
2.2.2. Uitleg en opvoedingshandvatten voor ouders.
.
Hoofdstuk 3. Communicatie problemen.
3.1. Hoe werkt communicatie normalerwijze.
3.2. Hoe werkt dit bij jongeren en jong volwassenen met autisme.
3.2.1. Uitleg, tips en trucs voor pubers, adolescenten en jong volwassenen.
3.2.2. Uitleg en opvoedingshandvatten voor ouders.
.
Hoofdstuk 4. Sterk in details, moeite met het leggen van betekenisvolle verbanden.
4.1. Hoe functioneert de informatie verwerking (centrale coherentie) normalerwijze.
4.2. Hoe werkt dit bij jongeren en jong volwassenen met autisme.
4.2.1. Uitleg, tips en trucs voor pubers, adolescenten en jong volwassenen.
4.2.2. Uitleg en opvoedingshandvatten voor ouders.
.
Hoofdstuk 5. Autisme spectrum stoornissen in combinatie met andere problemen.
5.1. Autisme in combinatie met ADHD (kenmerken).
5.1.1. – Uitleg voor pubers, adolescenten, jong volwassenen en ouders.
5.1.2. – Tips voor jongeren en jong volwassenen, opvoedingshandvatten voor ouders.
5.2. Autisme in combinatie met angst- en depri problemen.
5.2.1. – Uitleg voor pubers, adolescenten, jong volwassenen en ouders.
5.2.2. – Tips voor jongeren en jong volwassenen, opvoedingshandvatten voor ouders.
5.3. Autisme in combinatie met gedragsproblemen.
5.3.1. – Uitleg voor pubers, adolescenten, jong volwassenen en ouders.
5.3.2. – Tips voor jongeren en jong volwassenen, opvoedingshandvatten voor ouders.
.
bestel direct
.
Autisme.. En nu Autisme.. En nu_
.

Ook via WhatsApp!