Leerling, ouders en leerkracht

leerling_ouders_leerkracht

Leerling, ouders en leerkracht
.
Om optimaal te kunnen leren dient een leerling goed in zijn of haar vel te zitten. De primaire taak van leerkrachten is vanzelfsprekend het stimuleren van de didactische ontwikkeling van de leerling richting het ontwikkelingsperspectief. Kennisoverdracht en het leren – leren staan voorop. Iedere leerkracht poogt uit een leerling te halen wat er in zit. Geen overvraging en ook geen onderstimulatie. Een leeftijdsadequate sociaal emotionele ontwikkeling is echter 1 van de pijlers om tot leren te kunnen komen.
.
Zowel in relatie tot de didactische- als sociaal emotionele ontwikkelingsstimulatie van de leerling is een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht en de leerling van essentieel belang.  Over het algemeen verloopt de samenwerking met ouders probleemloos. Leerkrachten zijn in hun basisopleiding echter onvoldoende getraind om patronen van stroef verlopende communicatie met ouders vlot te trekken. Hierdoor komt de leerling klem te zitten tussen 2 conflicterende opvoedmilieus, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar sociaal emotionele- en didactische ontwikkeling.
.
Dit boek geeft leerkrachten inzichten en handvatten om stroef verlopende communicaties met gezinnen te doorbreken. De meest relevante gezinstherapeutische visies en aanpakken worden in eenvoudige bewoording vertaald naar de alledaagse schoolse praktijk zodat je hier morgen mee aan de slag kunt, waardoor de samenwerking aanvullend in plaats van aanvallend wordt. Aan bod komen onder andere de contextuele-, strategische-, structurele-, territoriale-, oplossingsgerichte- en 1 kind / 1 plan benadering. Ieder hoofdstuk is geïllustreerd met herkenbare praktijkvoorbeelden en eindigt met een overzichtelijke samenvatting.
.
Inhoudsopgave.
Inleiding
.
Hoofdstuk1.
Algemene basistools in gesprekken met ouders.
.
Hoofdstuk 2.
Hoe krijg ik de ander in beweging? Van oorzaak gevolg redenaties naar circulaire processen.
.
Hoofdstuk 3.
De contextuele invalshoek. Van veroordelen naar het doorbreken van loyaliteitsconflicten.
.
Hoofdstuk 4.
De communicatieve invalshoek. Van de mededelingensfeer naar dialoog.
.
Hoofdstuk 5.
De territoriale invalshoek. Het voorkomen en opruimen van irritaties.
.
Hoofdstuk 6.
De structurele invalshoek. Het voorkomen en doorbreken van dysfunctionele parallelprocessen.
.
Hoofdstuk 7.
De oplossingsgerichte invalshoek. Van problemen naar mogelijkheden.
.
Hoofdstuk 8.
Methodisch samenwerken met het gezin en de hulpverlening. 1 kind, 1 plan.
.
Hoofdstuk 9.
9 stappen naar een succesvolle samenwerking. Samenvatting in 1 oogopslag.
.
bestel direct
.
Leerling, ouders en leerkracht Leerling, ouders en leerkracht
.

Ook via WhatsApp!