Gedragsproblemen bij jongeren met een psychiatrische problematiek

gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij jongeren met een psychiatrische problematiek
.
Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag.
Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen trekken een zware wissel op hun omgeving. Zéker wanneer het handelt over jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met stevige gedragsproblemen waarbij de gezinsstructuur ernstig ontregeld is. De ontregelde omgevingsstructuur heeft weer een negatief effect op de jongere waardoor zijn negatieve visie op de omgeving dieper bevestigd raakt en de oppositie steeds heviger wordt. Een negatieve spiraal waar met de beste intenties maar moeizaam uit te komen is en de prognoses niet zonnig blijken te zijn.
In dit boek wordt de uit onderzoek gebleken effectieve behandeling bij jongeren met ADHD-, autisme-, hechtingsstoornis en bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling in combinatie met gedragsproblemen / gedragsstoornissen, vertaald naar de alledaagse praktijk. Per hoofdstuk worden ‘Best practice’ handelingsplannen en beroepscompetenties gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van de PES structuur om de problematiek, de oorzakelijke factoren en de symptomatologie inzichtelijk te maken. De Rumba / Smart eisen worden per behandelaanpak beschreven om de te bereiken zorgresultaten te vertalen naar de praktijk van alledag. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het dialoogmodel om samen met de jongere, ouders, leraren en hulpverleners een eenduidige krachten- en probleemanalyse op te stellen en te komen tot een eenduidige empowerment aanpak. Een absolute voorwaarde in de behandeling/begeleiding van deze doelgroep.
.
Inleiding
.
Hoofdstuk 1: Methodiek.
1.1. De probleemstelling en hulpvraag.
1.2. Multi disciplinair onderzoek, dagdagelijkse observaties en ordening.
1.2.1. Het dialoogmodel.
1.2.2. De observatielijsten.
1.3. De dialoog met het gezinssysteem rondom de bevindingen.
1.4. Het multi disciplinaire handelingsplan en de dagdagelijkse ‘best practice’.
1.5. De dialoog met het gezinssysteem rondom de aanpak.
1.6. Het evalueren en zonodig bijstellen van de aanpak.
.
Hoofdstuk 2: Gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
2.1. Voorinformatie, probleemstelling en hulpvraag. De casus Huveneers.
2.2. Beroepscompetenties.
2.3. Probleem, etiologie en symptomatologie aan de hand van de PES structuur.
2.4. De dialoog over de bevindingen.
2.5. Het handelingsplan.
2.5.1. Best practice aanpak.
2.5.1.1. Operante conditionering.
2.5.1.2. De stoplichtmethode.
2.5.1.3. Sociale vaardigheidstraining.
2.5.1.4. De cognitieve aanpak.
2.5.1.5. Het trainen van opvoedingsvaardigheden en het herstellen van de gezinsstructuur.
2.5.2. Het handelingsplan in de dagdagelijkse praktijk. De casus Huveneers.
2.5.2.1. De te bereiken zorgresultaten.
2.5.2.2. De te gebruiken gezonde ontwikkeling.
2.5.2.3. De te bereiken zorgresultaten verwerkt in het dagprogramma. Best practice
.
Hoofdstuk 3: Oppositioneel gedrag bij jongeren met ADHD.
3.1. Voorinformatie, probleemstelling en hulpvraag. De casus Hanzen.
3.3. Probleem, etiologie en symptomatologie aan de hand van de PES structuur.
3.4. De dialoog over de bevindingen.
3.5. Het handelingsplan.
3.5.1. Best practice aanpak.
3.5.1.1. Medicatie.
3.5.1.2. Psycho educatie.
3.5.1.3. Steun.
3.5.1.4. De pedagogische aanpak in relatie tot ADHD.
3.5.1.5. De pedagogische aanpak in relatie tot oppositie.
3.5.1.6. Praktisch pedagogische thuisbegeleiding.
3.5.2. Het handelingsplan in de dagdagelijkse praktijk. De casus Hanzen.
3.5.2.1. De te bereiken zorgresultaten.
3.5.2.2. De te gebruiken gezonde ontwikkeling.
3.5.2.3. De te bereiken zorgresultaten verwerkt in het dagprogramma. Best practice
3.5.3. Oudertraining. De transfer van de handvatten naar de thuissituatie.
.
Hoofdstuk 4: Oppositioneel gedrag bij jongeren met een autisme spectrumstoornis / pervasieve ontwikkelingsstoornis.
4.1. Voorinformatie, probleemstelling en hulpvraag. De casus van Zanten.
4.2. Beroepscompetenties.
4.3. Probleem, etiologie en symptomatologie aan de hand van de PES structuur.
4.4. De dialoog over de bevindingen.
4.5. Het handelingsplan.
4.5.1. Best practice aanpak.
4.5.1.1. Het bieden van regelmaat, voorspelbaarheid en structuur op maat.
4.5.1.2. Het stimuleren van zelfredzaamheid, cognitieve ontwikkeling, maatschappelijke vrije tijdsbesteding
4.5.1.3. Het stimuleren van communicatie en sociale vaardigheidstrainingen.
4.5.1.4. Het verminderen van de gedragsproblemen.
4.5.1.5. Psycho educatie en steun aan het gezin.
4.5.1.6. Medicatie.
4.5.2. Het handelingsplan in de dagdagelijkse praktijk. De casus van Zanten.
4.5.2.1. De te bereiken zorgresultaten.
4.5.2.2. De te gebruiken gezonde ontwikkeling.
4.5.2.3. De te bereiken zorgresultaten verwerkt in het dagprogramma. Best practice.
.
Hoofdstuk 5: Oppositioneel gedrag bij jongeren met een hechtingsstoornis.
5.1. Voorinformatie, probleemstelling en hulpvraag. De casus van de Velde.
5.2. Beroepscompetenties.
5.3. Probleem, etiologie en symptomatologie aan de hand van de PES structuur.
5.4. De dialoog over de bevindingen.
5.5. Het handelingsplan.
5.5.1. Best practice aanpak.
5.5.1.1. Het verminderen van de gedragsproblemen.
5.5.1.2. De systeemaanpak.
5.5.2. Het handelingsplan in de dagdagelijkse praktijk. De casus van de Velde.
5.5.2.1. De te bereiken zorgresultaten.
5.5.2.2. De te gebruiken gezonde ontwikkeling.
5.5.2.3. De te bereiken zorgresultaten verwerkt in het dagprogramma. Best practice.
.
In dit hoofdstuk staan tevens handvatten voor de behandeling / begeleiding van jongeren met een dreigende borderline persoonlijkheidsproblematiek.
.
Literatuurlijst
Trefwoordenregister
.
bestel direct
.
Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen_
.

Ook via WhatsApp!