Psychiatrie in de klas

psychiatrie_in_de_klas

Psychiatrie in de klas
.
Passend en opbrengstgericht onderwijs bij leerlingen met psychiatrische problematiek.
.
Uiteraard gun je iedere leerling een passend aanbod en vanzelfsprekend wil je als leerkracht alles uit een leerling halen hetgeen binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Alleen is dat beleidsmatig sneller bepaald dan in de praktijk uitgevoerd.
.
Leerkrachten zijn over het algemeen niet terdege getraind in het maken en uitvoeren van opbrengstgerichte handelingsplannen voor leerlingen met psychiatrische problematiek. Daarnaast hebben ze niet bepaald zeeën van tijd. Er blijkt een grote behoefte aan een leidraad bij het maken en in praktijk brengen van deze handelingsplannen.
.
Dit boek werkt als een kompas bij de aanpak van leerlingen met gedragsproblematiek / gedragsstoornissen, AD(H)D, autisme spectrum stoornissen / PDD (NOS), hechtingsproblemen / stoornissen, ouder kind relatie problemen, borderline in ontwikkeling, angststoornissen en depressies. Het boek beschrijft een specifieke methodiek en bevat:
.
Een korte en bondige uitleg over de problematieken, waardoor je de symptomen in de klas zeker zult herkennen.
Een beschrijving hoe je een professionele sterkte zwakte analyse maakt.
Richtlijnen met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief per problematiek.
De bewezen belangrijke doelen waar men aan moet werken om de schoolse ontwikkeling vlot te trekken.
Per problematiek best practice handvatten. Alle doelen staan in relatie tot het ontwikkelingsperspectief en zijn smart beschreven. De aanpak is bewezen effectief, goed uitvoerbaar en oplossingsgericht, gebruik makend van de gezonde ontwikkeling van de leerling.
.
Qua tijdsinvestering maak je een dergelijk professioneel plan, na enige oefening, binnen 45 minuten!
.
Inhoudsopgave
Inleiding
.
Hoofdstuk 1: Het maken van een handelingsplan.
1.1.  De sterkte / zwakte analyse
1.2.  Stellen van doelen.
1.2.1. Het ontwikkelingsperspectief.
1.2.2. De probleemstelling, einddoel, jaardoel en korte termijn doel.
1.3.  Bepalen van de aanpak.
1.4.  De evaluaties.
1.5.  Samenvatting van de methodiek.
.
Hoofdstuk 2:  Gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
2.1. Korte uitleg over de problematiek.
2.2. De sterkte / zwakte analyse en symptomatologie.
2.3. Het ontwikkelingsperspectief.
2.4. De probleemstelling en einddoel.
2.5. Jaardoel en korte termijn doel.
2.6. Bepalen van de aanpak. Specifieke handvatten m.b.t. gezagsherstel en vermindering van gedragsproblemen binnen het onderwijs.
2.6.1. De gedragsmatige aanpak.
2.6.2. De cognitieve aanpak.
2.6.3. Sociale vaardigheidstraining.
2.6.4. Het herstellen van de structuur in de klas.
2.6.5. Voortdurende oppositie.
2.6.6. Oplossingsgericht empowerment.
.
Hoofdstuk 3: A.D.(H).D.
3.1. Korte uitleg over de problematiek.
3.2. De sterkte / zwakte analyse en symptomatologie.
3.3. Het ontwikkelingsperspectief.
3.4. De probleemstelling en einddoel.
3.5. Jaardoel en korte termijn doel.
3.6. Bepalen van de aanpak.
3.6.1. Medicatie
3.6.2. Psycho educatie.
3.6.3. Specifieke handvaten m.b.t.:
– AD(H)D symptomen.
– Bijkomende gedragsproblemen.
– Bijkomende angsten/somberheid.
3.6.4. Oplossingsgericht empowerment.
.
Hoofdstuk 4: Autisme spectrum stoornissen / PDD (NOS)
4.1. Korte uitleg over de problematiek.
4.2. De sterkte / zwakte analyse en symptomatologie.
4.3. Het ontwikkelingsperspectief.
4.4. De probleemstelling en einddoel.
4.5. Jaardoel en korte termijn doel.
4.6. Bepalen van de aanpak.
4.6.1. Aanpak op meta niveau.
4.6.2. Specifieke handvatten m.b.t.:
– Een zo optimaal en gericht mogelijke cognitieve schoolse ontwikkeling.
– Een zo leeftijdsadequaat mogelijke zelfstandigheid, zowel didactisch als sociaal emotioneel.
– Het leren van sociale vaardigheden.
– Een zo optimaal mogelijke communicatieve ontwikkeling.
– Betere omgang met leeftijdsgenoten.
– Verminderen van gedragsproblemen.
4.6.3. Oplossingsgericht empowerment.
.
Hoofdstuk 5: Relationele stoornissen, zoals hechtingsstoornis / borderline in ontwikkeling en ouder/kind relatieproblemen.
5.1. Korte uitleg over de problematiek.
5.2. De sterkte / zwakte analyse en symptomatologie.
5.3. Het ontwikkelingsperspectief.
5.4. De probleemstelling en einddoel.
5.5. Jaardoel en korte termijn doel.
5.6. Bepalen van de aanpak.
5.6.1. Aanpak op meta niveau.
5.6.2. Specifieke handvatten m.b.t. het herstellen van basisvertrouwen.
5.6.3. Oplossingsgericht empowerment.
.
Hoofdstuk 6: Angststoornissen en depressies.
6.1. Korte uitleg over de problematiek.
6.2. De sterkte / zwakte analyse en symptomatologie.
6.3. Het ontwikkelingsperspectief.
6.4. De probleemstelling en einddoel.
6.5. Jaardoel en korte termijn doel.
6.6. Bepalen van de aanpak.
6.6.1. Psycho educatie
6.6.2. Specifieke handvatten m.b.t. het terugdringen van vermijdings- / terugtrek gedrag en het verbeteren van het zelfbeeld / zelfwaardegevoel.
6.6.3. Medicatie
6.6.4. Oplossingsgericht empowerment.
.
bestel direct
.
Psychiatrie in de klas_ Psychiatrie in de klas_
.

Ook via WhatsApp!