Archief

Communicare-Samen betekenis geven. . Het aantal jongeren met een oppositionele gedragsstoornis, AD(H)D, hechtingsstoornis, depressie, angststoornis, autisme… neemt de laatste decennia rap toe. In dit boek beschrijf ik de opkomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie tot heden aan de hand van mijn 46-jarige carrière in de zorg en het...

Een kink in de kabel . Er verschijnen veel boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie. Boeken die gaan over wetenschappelijk onderzoek, professionele diagnostiek en complexe behandelingen. Er is echter behoefte aan een boek dat zorgt voor praktische kennisoverdracht voor groepswerkers, leraren en andere begeleiders-hulpverleners in de jeugdzorg. In dit...

Wervelkind . Dit praktisch boek probeert antwoorden te geven op de vele vragen waar de ouders van kinderen met A.D.H.D. of een extreem pittig temperament dagelijks mee worstelen. In het eerste deel wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd wat A.D.H.D.is, waardoor het ontstaat en hoe er mee...

Als hechten moeilijk is . De rode draad uit het verleden (najaar 2004) Als hechten moeilijk is gaat over kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Het boek is geschreven voor ambulante werkers in de jeugdzorg zoals IOG, IAG, ITB, ‘Family`s first’, MFA, HEO, deeltijdbehandeling, semi-residentiële behandeling, gezins(dag)behandeling, Boddaert-centra, bureau...

Psychiatrie in de klas . Passend en opbrengstgericht onderwijs bij leerlingen met psychiatrische problematiek. . Uiteraard gun je iedere leerling een passend aanbod en vanzelfsprekend wil je als leerkracht alles uit een leerling halen hetgeen binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Alleen is dat beleidsmatig sneller bepaald dan in...

Gedragsproblemen bij jongeren met een psychiatrische problematiek . Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag. Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen trekken een zware wissel op hun omgeving. Zéker wanneer het handelt over jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met stevige...

Leerling, ouders en leerkracht . Om optimaal te kunnen leren dient een leerling goed in zijn of haar vel te zitten. De primaire taak van leerkrachten is vanzelfsprekend het stimuleren van de didactische ontwikkeling van de leerling richting het ontwikkelingsperspectief. Kennisoverdracht en het leren – leren staan...

Overleven met schizofrenie . Samen met Belle, haar ouders en haar zus schreef ik in 2005 dit indrukwekkende boek. Het boek gaat over het leven en de behandeling van een adolescente met schizofrenie. Zowel Belle, haar ouders als haar zus nemen de lezer mee in de worsteling tijdens...

Ook via WhatsApp!